Om Oss

Det er oss dere og jeg er så glad for alle som er medlem her.
Denne gruppen startet jeg på facebook mai 2017. Frem mot 1.10.17 hadde gruppen under 1000 medlemmer og mange rundt meg lo av meg, selv mine venner.

«Du vil ikke bli hørt» « bare gi opp» hørte jeg ofte. Søndag 1. Oktober 2017 våknet folket og vi vokste over natten til 4500 medlemmer og vi er straks på vei mot 75 000.

Om du kjører moped, sykler, jogger, kjører bensin bil, diesel bil eller el-bil er du velkommen her. Det har ingen betydning hvilket parti du stemmer, hvilket språk du snakker eller hvilken religion du har. Vi alle her har et felles mål: ned med pris og ingen flere bommer rundt Oslo. Bomringen er kjernen i gruppen. Ønsker også fokus på små endringer i hverdagen hvor vi kan gjøre vårt for et bedre miljø.

Står vi sammen mot valget 2019 vil dette bli alle partiers hjertesak! Det er her vi skal presse og få frem partier som vil vinne våre stemmer ved å sette prisen ned, redusere antall bommer og få ned taksten.