Bli medlem i dag

Kryss av for at du har lest og godtar betingelser for medlemskap.

Vilkår for medlemskap

  • Vi arbeider for at vi kan i første omgang redusere bomtakstene. Små steg frem mot ingen bommer. 
  • Jo flere medlemmer vi er, desto sterkere blir vi. 
  • Som en (del) av landsdekkende organisasjon har vi også mulighet for å delta under Stortingets høringer når de tar opp nettopp denne saken samt GPS veiprising som vi også er imot.
  • La oss samle oss og kjempe imot!
  • Informasjon om våre medlemmer vil vi ikke gå ut med.

Medlemskapet er Gratis!!

Lukk meny